Pradžia
Miško kelių taisymo planai

PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ, KURIŲ TAISYMO DARBUS EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS NUMATOMA ATLIKTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Girininkija Taisomo kelio pradžia Taisomo kelio pabaiga Ilgis m. Kriterijai ir balai Privačių miško valdų skaičius taisomo kelio ruože Iš viso surinkta balų
Kv. Skl. Kv. Skl. kelias per privačias valdas kelias per privačias ir valstybines valdas kelias per valstybinius miškus kelias per užmirkusių augaviečių miškus kelias per rekreacinius miškus
1 Pajevonio 60 6 63 12 2150 30         29 30
2 Kalvarijos 77 1 486 87 1680 30         13 30
3 Pajevonio 73 23 74 14 930 30         11 30
4 Vilkaviškio 255 7 255 29 660 30         10 30
5 Pajevonio 69 1 72 18 2100   20       16 20
6 Pajevonio 85 10 83 2 1850   20       14 20
7 Pajevonio 147 28 150 38 2380   20       3 20
8 Pajevonio 93 34 93 17 900     10   10 - 20
Viso 12650              

 

  Kalvarijos girininkija

  Vilkaviškio girininkija

  Pajevonio girininkija1

  Pajevonio girininkija2