Pradžia
Miško kelių taisymo planai

PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ, KURIŲ TAISYMO DARBUS EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS NUMATOMA ATLIKTI, SĄRAŠAS

2017-05-05

 

Eil. Nr. Girininkija Taisomo kelio pradžia Taisomo kelio pabaiga Ilgis m. Kriterijai ir balai Privačių miško valdų skaičius taisomo kelio ruože Iš viso surinkta balų
Kv. Skl. Kv. Skl. kelias per privačias valdas kelias per privačias ir valstybines valdas kelias per valstybinius miškus kelias per užmirkusių augaviečių miškus kelias per rekreacinius miškus
1 Pajevonio 12 27 14 39 2240   20       11 20
2 Kalvarijos 29 2 33 8 4880   20       6 20
3 Pajevonio 224 39 14 24 1000   20       5 20
4 Pajevonio 147 15 146 1 970   20       1 20
Viso 9090              

 

  Kalvarijos girininkija

  Pajevonio girininkija1

  Pajevonio girininkija2